Usługi w zakresie m.in. wyceny mieszkań, domów, lokali użytkowych, handlowych, magazynowych i inne.

Doświadczony i pełen pasji rzeczoznawca – lubelskie

Wycena działek

Wycena mieszkania – Lublin

Wycena domu – Lublin

Wycena nieruchomości – Lublin

Świadczone usługi

OFERTA

Numer uprawnień zawodowych

8290

Profesjonalna wycena nieruchomości

Sprawdzona kancelaria – rzeczoznawca majątkowy, Lublin

Oferuję kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Lublinie i całym województwie lubelskim. Swoją ofertę kieruję zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, a także do sektora bankowego, sądów i administracji publicznej. Moje profesjonalne wyceny mogą pomóc w obrocie nieruchomościami (gdy planowana jest sprzedaż, kupno albo zamiana nieruchomości), jak również będą dużym wsparciem podczas spraw sądowych.

 

Wszystkie opracowywane przeze mnie wyceny kończą się szczegółowym, pisemnym oszacowaniem wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, który uznawany jest za dokument urzędowy. Taki dokument może wystawić jedynie uprawniony rzeczoznawca majątkowy.

TWÓJ RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Katarzyna Włodarczyk-Tomczyk

Jestem zaangażowaną specjalistką w dziedzinie wyceny nieruchomości, napędzaną dogłębną wiedzą i kreatywnością. Moje praktyki są oparte na solidnej edukacji, co umożliwia mi świadczenie usług zgodnie ze standardami wyceny i aktualnymi regulacjami prawnymi.

 

Wierzę w to, że profesjonalizm i uczciwość są kluczowymi wartościami w tej dziedzinie. Moja główna misja to dostarczanie kompetentnych usług wyceny nieruchomości, które przyczyniają się do tworzenia wartości i osiągania założonych celów.

Wycena nieruchomości

Wycena KWT - rzeczoznawca majątkowy Lublin

Katarzyna Włodarczyk-Tomczyk - rzeczoznawca majątkowy Lublin

Kontakt

Social media

Wycena nieruchomości to dla mnie nie tylko praca, lecz również pasja. Do każdego zleconego zadania podchodzę z dużym zaangażowaniem, co skutkuje efektem w postaci operatu szacunkowego sporządzonego nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lecz również z troską o każdy szczegół. Dbam o dopasowanie sporządzanej wyceny do oczekiwań Zamawiającego – sprzedaż mieszkania będzie bowiem wymagała nieco innego podejścia niż działka niezabudowana będąca częścią dzielonego majątku. Stale zapoznaję się z nowościami w branży nieruchomości, co pozwala mi przygotowywać jeszcze bardziej szczegółowe i aktualne analizy. Zaangażowany i doświadczony rzeczoznawca majątkowy w Lublinie to najlepsze wsparcie w obrocie nieruchomościami oraz podczas załatwiania spraw urzędowych.

Cena przygotowania wyceny nieruchomości zależy od złożoności zadania, jakie zostanie przede mną postawione (w szczególności rodzaju i wielkości nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz złożoności jej części składowych). Znaczenie tutaj ma również nakład pracy niezbędny do właściwego przeprowadzenia wyceny - im wyższy tym wyższy koszt wyceny. Nie bez znaczenia są również koszty ponoszone przeze mnie w związku z wykonanymi czynnościami tj. dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty za dokumenty i informacje - im wyższe moje koszty, tym finalny koszt wyceny będzie wyższy. Podobnie będzie w przypadku konieczności szybkiego sporządzenia operatu szacunkowego – wtedy też należy liczyć się z wyższym wynagrodzeniem za wykonanie zlecenia. Warto jednak pamiętać, że w koszt wyceny nieruchomości nie zależy wprost od wartości wycenianej nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy – cena

Poza szacowaniem wartości nieruchomości, jako rzeczoznawca majątkowy opracowuję również różnego rodzaju analizy i badania rynku nieruchomości, sporządzam opracowania i ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, czy też oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali. Pełnię także funkcję biegłego sądowego w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.

 

Poza usługami związanymi z rzeczoznawstwem majątkowym można mi zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu czy budynku. Dodatkowo zajmuję się również wynajmem nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy, Lublin – nie tylko wyceny

Każda przygotowywana przeze mnie wycena nieruchomości kończy się sporządzeniem operatu szacunkowego. W takim dokumencie znajduje się nie tylko moja opinia o wartości nieruchomości, lecz również opis sposobu, w jaki dokonałam wyceny. Operaty szacunkowe to dokumenty wystawiane przez uprawnionego rzeczoznawcę, wpisanego do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, które uznawane są przez wszystkie urzędy i instytucje. Mogą przydać się np. podczas rozprawy sądowej o podział majątku albo przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny. Choć przy sprzedaży albo kupnie nieruchomości taki operat nie zawsze jest konieczny, warto skorzystać z pomocy doświadczonego rzeczoznawcy w Lublinie, aby uzyskać rzetelną wycenę wartości nieruchomości.

Profesjonalnie sporządzony operat szacunkowy – Lublin

Mogę również oszacować wartość dowolnej działki. W przypadku działek niezabudowanych najczęściej będą to grunty przeznaczone pod zabudowę inwestycyjną albo mieszkaniową, jak też działki o funkcji rolnej lub leśnej. Wśród nieruchomości gruntowych zabudowanych znajdują się często działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, ale również niemieszkalnymi tj. budynki biurowe, usługowe, magazynowe itp., a nieraz również zabytkowe czy turystyczne.

Podobnie jak w przypadku wyceny domu oszacowanie wartości mieszkania to przede wszystkim zwrócenie uwagi na istotne cechy rynkowe, którymi najczęściej są: lokalizacja, stan techniczny i standard lokalu,  odległość do centrum miasta, czy dostęp do punktów usług dla mieszkańców.

Dokonując wyceny domu, biorę pod uwagę odpowiednie cechy rynkowe właściwe dla tego typu nieruchomości, którymi mogą być: lokalizacja, powierzchnia, stan techniczny i standard, otoczenie, a także takie kwestie jak dostęp do komunikacji miejskiej czy odległość od centrum miejscowości.

Jako rzeczoznawca majątkowy w Lublinie zajmuję się wyceną nieruchomości każdego rodzaju – mogę oszacować wartość zarówno działek zabudowanych, jak i niezabudowanych, mieszkań i lokali niemieszkalnych, a także nieruchomości gruntowych. W każdym przypadku zbieram jak najwięcej dostępnych informacji, aby precyzyjnie określić wartości nieruchomości, co może odegrać kluczową rolę zarówno na rynku nieruchomości, jak i na sali sądowej czy podczas załatwiania sprawy w urzędzie. Każdą wycenę dopasowuję do potrzeb Zamawiającego – w zależności od rodzaju nieruchomości i celu wyceny dobieram odpowiednią metodę i technikę wyceny, dzięki czemu można otrzymać precyzyjny operat szacunkowy.