O mnie

Jestem uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z Lublina, którego pasja i profesjonalizm wpływają na jakość świadczonych usług. W trakcie dwudziestoletniego stażu pracy na stanowiskach menadżerskich, nie tylko rozwijałam umiejętności zarządzania, ale także doskonaliłam analizę rynkową, którą teraz z powodzeniem wykorzystuję jako rzeczoznawca majątkowy.

 

W pewnym momencie swojej ścieżki zawodowej, kierując się długoletnim zainteresowaniem, podjęłam decyzję o profesjonalnym zaangażowaniu się w wycenę nieruchomości. Prowadząc własną firmę związaną z nieruchomościami, zyskałam wyjątkowy wgląd w dynamiczne trendy rynkowe oraz potrzeby klientów. Kładę szczególny nacisk na dokładność, precyzję i etykę zawodową, które stanowią fundament mojej pracy.

 

Dzięki połączeniu zdobytego wykształcenia, doświadczenia i pasji, mają Państwo pewność, że powierzone mi zadania w zakresie wyceny nieruchomości zostaną profesjonalnie i rzetelnie wykonane, z najwyższą starannością i kompetencją, przynosząc satysfakcję oraz wiarygodne rezultaty.

Jak wygląda współpraca i obsługa Klienta

1. Nawiązanie kontaktu ze mną za pośrednictwem różnych form komunikacji:
  • poprzez formularz kontaktowy na stronie – link do formularza

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres prosperkwt@gmail.com

  • telefonicznie pod numerem tel. 508 099 970

  • za pośrednictwem mojego profilu na Facebook i wykorzystanie opcji „wyślij wiadomość”

 

2. Przekazanie mi informacji na temat potrzeb Klienta związanych z usługami jakie wykonuję, m.in. ustalenie przedmiotu, zakresu i celu wyceny w formie operatu szacunkowego lub innego rodzaju ekspertyzy/analizy, ustalenie posiadanych przez Klienta dokumentów potrzebnych do realizacji zlecenia, ustalenie terminu realizacji zlecenia oraz oszacowanie jego kosztów. W przypadku, jeśli moja oferta spełni oczekiwania Klienta będziemy mogli podpisać umowę na wykonanie usługi i przejść do jej realizacji.
 
3. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie operatu szacunkowego, pierwszym krokiem do wykonania wyceny nieruchomości są jej oględziny w miejscu położenia. Oględziny są niezbędnym elementem szacowania wartości, ponieważ podczas oględzin ustalony zostaje stan nieruchomości, który wpływa na jej wartość. W każdym przypadku termin dokonania oględzin jest ustalany z Zamawiającym.
 
4. Analiza dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, dokumentacji geodezyjnej, stanu prawnego nieruchomości, analiza rynku, oszacowanie wartości nieruchomości zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi, zebranie wszystkich elementów postępowania w formie operatu szacunkowego. 
 
5. Ustalenie spotkania z Zamawiającym w celu przekazania wyników wyceny i ostatecznego operatu szacunkowego oraz rozliczenia usługi.

O MNIE

Ubezpieczenie OC

Zgodnie z przepisami prawa rzeczoznawca majątkowy, jako przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego, zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie wykonywane przeze mnie wyceny oraz ekspertyzy są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Certyfikaty

O moim profesjonalizmie, poza uzyskanymi uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego, świadczą także otrzymane certyfikaty. Potwierdzają one wysoki standard obsługi, a także stanowią dowód na posiadanie przeze mnie odpowiednich umiejętności w zakresie sporządzania wycen nieruchomości.

~ Katarzyna Włodarczyk-Tomczyk

„Jestem perfekcjonistką i nie zadowalam się bylejakością. Dążę do prezentowania sobą i swoim działaniem najwyższych standardów, zarówno etycznych, jak i standardów pracy.

 

Moim celem jest nie tylko jak najwyższa jakość świadczonych usług i profesjonalizm w postaci wiarygodnych i rzetelnych wycen, ale także budowanie długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i wspólnym dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych efektów”.

PROFESJONALNY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY Z LUBLINA - KATARZYNA WŁODARCZYK-TOMCZYK

Rzeczoznawca Majątkowy, członek Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie

Numer uprawnień zawodowych

8290

Wycena nieruchomości

Wycena KWT - rzeczoznawca majątkowy Lublin

Katarzyna Włodarczyk-Tomczyk - rzeczoznawca majątkowy Lublin

Kontakt

Social media