CENNIK

CENY USŁUG - CENY USŁUG - RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY LUBELSKIE

Skąd pozyskać dokumenty ewidencyjne tj. wypisy, wyrysy, mapy

Dokumenty ewidencyjne gruntów/budynków/lokali znajdują się w Ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzą starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu.

 

Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji i są udostępniane w szczególności w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego; wyrysów z mapy ewidencyjnej itp.

 

Dane udostępniane są na wniosek m.in. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; organów administracji publicznej; operatorów sieci i systemu przesyłowego, a także innych podmiotów, które mają w tym interes prawny.

Jakie dokumenty będą potrzebne

W celu prawidłowego oszacowania wartości nieruchomości Zamawiający powinien przedłożyć określone dokumenty niezbędne do wykonania operatu szacunkowego. Poniżej przedstawiam podstawowy wykaz dokumentów potrzebnych do wyceny najczęstszych nieruchomości. Poniższa lista stanowi orientacyjny wykaz dokumentów i informacji potrzebnych do wyceny, w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości. 

 

Wcześniejsze przygotowanie wymienionych dokumentów przez Zamawiającego znacząco wpływa na czas potrzebny do realizacji zlecenia, przy czym wypisy i wyrysy, a także kopie map nie powinny być starsze niż 3 miesiące licząc od daty wyceny. 

 

W przypadku braku niektórych dokumentów istnieje możliwość ich pobrania z zasobów jednostek samorządu terytorialnego przez rzeczoznawcę majątkowego w ramach zawartej umowy, jednakże czas ich otrzymania, w zależności od urzędu, może wynieść od kilku do kilkudziesięciu dni. 

 

Podczas konsultacji z Zamawiającym i w zależności od przedmiotu, zakresu i celu wyceny ustalona zostanie konkretna lista dokumentów potrzebnych do wykonania zlecenia.

Ile kosztują usługi

Koszt sporządzenia wyceny lub innej analizy/ekspertyzy nie zależy od wartości wycenianej nieruchomości. Zależy natomiast od wielu innych czynników i jest ustalany indywidualnie na podstawie:

  • rodzaju i wielkości nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz złożoności jej części składowych,
  • nakładu pracy niezbędnego do właściwego przeprowadzenia wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego,
  • terminu wykonania czynności szacunkowych oraz dostępności danych i wymaganych do wyceny dokumentów, będących w posiadaniu Zamawiającego i przekazanych rzeczoznawcy,
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Wycena nieruchomości

Wycena KWT - rzeczoznawca majątkowy Lublin

Katarzyna Włodarczyk-Tomczyk - rzeczoznawca majątkowy Lublin

Kontakt

Social media